top of page
 • redes34

Retos e estratexia galega para o lácteo

O sector láteo é estratéxico e de vital importancia para o rural galego, como se reflexa nos seguintes datos:


 • Existen en Galicia 5.792 explotacións que xeran unha produción de 2,8 toneladas de leite ao ano, arredor do 40 % da produción nacional.

 • O sector representa o 1,5% do PIB galego e xera máis de 20.000 empregos.

 • As granxas de leite ocupan máis de 200.000 hectáreas de superficie agraria útil, un 6,8 % do territorio.

 • Galicia é a primeira comunidade autónoma en produción de leite.


A modernización das infraestruturas e os medios de produción, permitiu aumentar a produtividade e a calidade da materia prima. Sen embargo, o sector tamén afronta dificultades relacionadas coa capacidade de transformación.
Estratexia de Dinamización para o Sector Lácteo da Xunta


No 2020 a Xunta de Galicia aprobou a “Estratexia de Dinamización para o Sector Lácteo Galego 2020-2025”. Este documento, apunta a un novo rumbo cara a sostibilidade e competitividade baseado en 5 eixes clave: produción, industria, mercado, cadea de valor e formación e innovación, sendo os seus obxectivos principais:


 • Consolidar a Galicia como unha das principais rexións produtoras de Europa

 • Aumentar a industrialización da leite en Galicia

 • Apostar pola formación e a I+D+i en conexión coas necesidades do sector

 • Mellorar o posicionamento e o acceso dos produtos lácteos galegos ós mercados nacional e internacional

 • Avanzar cara unha produción sostible dende o punto de vista social, ambiental e económico

 • Avanzar na xeración de valor en todos os eslabóns da cadea reforzando as relacións entre os grupos de interese

 • Mellorar a imaxe e o recoñecemento social dos gandeiros

 • Crear mecanismos de relevo xeracional


Contribúe a esta estratexia a aprobación da Ley de recuperación de la tierra agraria y el Plan de Pastos.


Esta estratexia e os instrumentos legais que a complementan constitúen o motor cara un novo paradigma para o sector lácteo galego centrado no produto sostible e da alto valor engadido.

12 visualizaciones0 comentarios
bottom of page