top of page
  • redes34

Novas obrigas para mellorar o benestar animal nas explotacións

Para afianzar unha cadea agroalimentaria sostible, o sector no seu conxunto ten que afrontar, asumir e adaptarse a toda unha serie de retos, entre os cales se atopa o de dar resposta ás esixencias do consumidor en relación ao consumo alimentario, aspectos como a saúde, a seguridade alimentaria, a calidade dos produtos, o control alimentario, a información sobre os alimentos, a sostibilidade e o benestar animal.


O sector tamén debe adaptarse aos numerosos requisitos normativos de carácter sanitario, medioambiental, sociolaboral e de benestar animal que deben cumprir os agricultores e gandeiros do actual modelo europeo de produción.A preocupación polo benestar animal evoluiu de tal forma na sociedade actual que hoxe en día considérase un dos pilares da gandería xunto coa sanidade, a sostibilidade e a seguridade alimentaria.


En relación ao benestar animal, aprobouse un paquete normativo de acompañamento para o desenvolvemento da nova Política Agraria Común (PAC) en España que se refire á mellora das condicións de benestar animal nas granxas e ás normas para a aplicación de penalizacións nas intervencións contempladas no plan estratéxico.


As novas ferramentas teñen como finalidade mellorar o benestar animal nas granxas e facilitar controis oficiais que leven a cabo as autoridades competentes.


· Créase a mesa nacional de coordinación sobre benestar e protección dos animais e establécese un centro nacional de referencia para o ámbito gandeiro e acícola.


· Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentaria de Cataluña (IRTA), en consorcio coa Universidade Autónoma de Barcelona, noméase, por un prazo de dous anos, centro de referencia en benestar animal.


· Modifícanse as normas mínimas para a proteción de porcos, co fin de mellorar as condicións das granxas e o manexo dos animais. En concreto, hai novos valores no relativo a densidade máxima dos animais nas granxas e novas condicións respecto da súa alimentación, auga, comedeiros, etc.


· Esténdese a obriga de dispoñer dun plan de benestar animal a todas as explotacións a partir de certo tamaño.

5 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Commenti


bottom of page