top of page
  • redes34

Explotacións ambientalmente sostibles: que debes ter en conta?Co obxectivo de poder avaliar a dimensión medioambiental, os indicadores que se propoñen principalmente na análise da sostibilidade ambiental nas explotacións gandeiras son os seguintes:


Pegada de carbono


Este índice defínese como a medida das emisións dos gases que contribúen ó quecemento global expresado en unidades de CO2 equivalente.


Pegada hídrica


A pegada hídrica defínese como un índice que mide a cantidade de auga utilizada para producir cada un dos bens e servizos empregados, neste caso, na actividade agrogandeira. Para elo debemos ter en conta:


  • Uso da auga na gandería

  • Saídas de auga virtual

  • Entradas de auga virtual


Balance de nutrientes


Enerxía


Xestión de residuos


Biodiversidade


Usos e xestión da superficie agrícola utilizada (SAU)

Neste indicador intégranse tres aspectos diferentes: a distribución da superficie agraria útil, a xestión de dexeccións e balance de nutrientes e técnicas para mellora do solo. Con todo elo preténdese valorar se a xestión da SAU é adecuada ou require de cambios. Para elo é necesario coñecer:


  • Distribución da superficie

  • Aplicación e tipo de abono

  • Capacidade de abonado con dexeccións xeradas na explotación

  • Pastoreo

  • Técnicas de mellora do solo


Uso de fitosanitarios


Xestión de efluentes


Tipo de cobertura vexetal

8 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page