top of page
 • redes34

Coñeces os requisitos de benestar animal vixentes no noso país?

Na actualidade todos os animais de produción deben criarse baixo unhas normas de benestar animal que establece a lexislación europea. Estas normas son requisitos xerais para todas as explotacións gandeiras e requisitos específicos para tenreiros, polos, galiñas e porcos.


En España o Real Decreto 348/2000 (traspón a Directiva 98/58/CE) establece os requisitos xerais de benestar animal que se deben cumprir en todas as explotacións gandeiras.


Os requisitos que esixe son os seguintes:


 • Os animais serán coidados por un número suficiente de persoal con coñecementos necesarios.


 • Serán inspeccionados unha vez ó día.


 • Todo animal que pareza enfermo ou ferido recibirá inmediatamente o tratamento apropiado e, se non responde a estes coidados, consultarase a un veterinario.


 • Se é necesario, os animais enfermos ou feridos illaranse.


 • Non se limitará a liberdade de movementos.


 • Os materiais das instalacións non serán prexudiciais para os animais.


 • A circulación do aire, o nivel de po, a temperatura, a humidade relativa de aire e a concentración de gases será adecuada.


 • Non se manterá en escuridade permanente nin estarán expostos sen unha interrupción adecuada á luz artificial.


 • O gando mantido o aire libre protexerase das inclemencias do tempo e dos depredadores.


 • Os equipos indispensables para os animais inspeccionaranse ó menos unha vez ó día.


 • Cando os animais dependan dun sistema de ventilación artificial, deberá preverse un sistema de emerxencia apropiado.


 • Todos os animais deberán ter acceso aos alimentos a intervalos adecuados.


 • Non se administrarán substancias, a excepción das administradas con fins terapéuticos ou profilácticos ou para tratamento zootécnico.Os requisitos específicos para o vacún teñen que ver cos recintos individuais, as ataduras, o costro, o espazo, as inspeccións e a comida.
Os requisitos específicos para o porcino teñen que ver co ruído, a luz, o alimento e a prohibición de mutilacións.
Os requisitos que teñen que ver co sector avícola falan do número de inspeccións, do nivel de ruído, a is luminación, acaracterísticas dos locais e equipos ou prohibición de mutilacións.


É necesario lembrar que, ademais do benestar na propia explotación, as directrices de benestar animal tamén fan referencia ao benestar durante transporte e na matanza.

7 visualizaciones0 comentarios

コメント


bottom of page